Tervetuloa opiskelemaan Juankosken lukioon!

Sopivan kokoisissa opiskeluryhmissämme sinulla on mahdollisuus opiskella yksilöllisesti oman tavoitetasosi mukaan. Saat opettajalta tarvittaessa ohjausta ja tukea, tai toisaalta lisähaastetta niissä oppiaineissa, joihin haluat erityisesti panostaa.  Varmistamme yhdessä hyvän menestyksesi ylioppilaskirjoituksissa ja sujuvan polun lukiosta jatko-opintoihin.

Opin­to­tar­jon­taa laa­jen­nam­me sa­man­ai­kais­o­pe­tuk­sel­la yh­teis­työs­sä Nil­si­än lu­ki­on kans­sa. Yk­si­löl­li­set opin­to­po­lut mah­dol­lis­tu­vat myös Kuo­pi­on yh­tei­sen verkko­tar­jot­ti­men avul­la. Va­lin­nai­si­na vieraina kie­li­nä tar­jol­la ovat sak­sa ja ve­nä­jä, ja mui­ta ly­hyi­tä kie­liä voit opis­kel­la verk­ko­kurs­seil­la. Kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ tu­kee kiel­ten opis­ke­lua.

Lukiossamme on toimivat, terveet ja viihtyisät tilat. Luokkatilat ovat väljiä ja opiskelutekniikka on ajan tasalla.  Opiskelijoille on tarjolla tiloja myös itsenäiseen opiskeluun ja yhteiseen oleskeluun välitunneilla ja hyppytunneilla.

Pienessä yhteisössämme on hyvä yhteishenki, jota vahvistamme perinteisillä tapahtumilla. Jos haluat olla mukana kehittämässä opiskeluympäristöäsi, pääset helposti mukaan opiskelijakunnan toimintaan ja tutoriksi!

 Kuinka hakeminen tapahtuu?

Juankosken lukioon haetaan toisen asteen yhteisvalinnassa helmi-maaliskuussa.
Täytä yhteishaun hakulomake netissä: opintopolku.fi.

Tietoa uudelle lukiolaiselle